1

Fingertips: extra magie voor je toetsenbord

shutterstock_208391014Hoe vaak op een dag zou je je tekstverwerker of spreadsheet starten? En hoe vaak dat ene referentiebestand met adressen of projectnamen? Wat vaak een heel gezoek is in alle mappen … En hoe vaak typ je een vriendelijke groet met je naam onder een e-mail of je mobiele telefoonnummer?

Dat moet toch sneller en makkelijker kunnen? Dat klopt. Met Fingertips!

Fingertips downloaden en installeren

Fingertips is een programma voor Windowsgebruikers (Mac-gebruikers hebben met TextExpander en Alfred een vergelijkbare functionaliteit). Als het geïnstalleerd is, lanceer je met de control- en accent grave-toets een klein venster. In dat venster typ je een commando en de bijbehorende actie loopt, zoals een document openen, een nieuwe Outlook taak maken of een website lanceren. Daarnaast draait Fingertips op de achtergrond en ontdekt wanneer jij een afkorting typt, waaraan je een langere tekst hebt gekoppeld in Fingertips. Zo typ je 06x en je mobiele nummer verschijnt en met routex krijg je de routebeschrijving naar je kantoor.

Kortom, sneller typen en sneller programma’s en documenten openen met Fingertips.

Inhoud

 1. Tovertypen
 2. Snel programma’s en documenten starten
 3. Je klembordgeschiedenis gebruiken
 4. Rekenen
 5. Spiekbriefje maken

 

Vooraf: Fingertips downloaden en installeren

 1. Ga naar http://www.getfingertips.com
 2. Klik op het tabblad Download
 3. Klik op de grote knop Download new Fingertips
 4. Voer de instructies op het scherm uit

Fingertips is een programma van Taco Oosterkamp. Via de Fingertips-site kun je contact opnemen.

Fingertips downloaden en installeren

Fingertips starten

In de tekst zie je een aantal keer ‘start Fingertips’. Dat doe je standaard met de toetscombinatie control (ctrl) en accent grave (‘). Je kunt die sneltoets aanpassen in Fingertips.

2. Snel programma's en documenten starten

Klikken? Sneltoetsen!

Op een aantal plaatsen beschrijven we waar je op moet klikken om een bepaalde functie te doen.Uiteraard is het sneller en meer in lijn met ergonomisch werken om sneltoetsen te gebruiken. Dus in plaats van Klik op New kun je in dat geval ook alt-e intoetsen. Om sneller te zien welke functie je moet hebben, beschrijven we hier de menu-items waar je op kunt klikken.

1. Tovertypen

Teksten die je vaker typt of die lastig te typen zijn vanwege leestekens en accenten kun je prima door Fingertips laten typen. Maak één keer een afkoring en de bijbehorende tekst in Fingertips en je typt veel sneller.

Tovertypen werkt in Word, Internet Explorer, Outlook, et cetera. Dus overal waar je vaker eenzelfde tekst typt kun je die laten vervangen door Fingertips te gebruiken.

Voorbeelden van teksten om af te korten:

 • lange e-mailadressen
 • leveringsvoorwaarden
 • instructies of routebeschrijvingen
 • namen en ondertekeningen
 • telefoonnummers
 • adressen
 • woorden met leestekens, zoals één of ideeën
 • standaardantwoorden voor e-mails
 • rekeningnummers
 • projectnummers
 • codes die je meegeeft aan mailtjes naar bijvoorbeeld Evernote met @notitieboek #label
 • de datum van vandaag

Teksten toevoegen

 1. Open Fingertips
 2. Typ een punt en dan de afkorting die je toe wil voegen, bijvoorbeeld .mvg
 3. Klik op New
 4. Je ziet nu een scherm, waar als acronym staat mvg
 5. Ga naar het volgende veld en voeg een omschrijving toe, bijvoorbeeld Met vriendelijke groet
 6. Zorg dat Type op ’text’ staat. Hiermee voeg je letterlijke tekst in die moet worden toegevoegd
 7. Ga naar het volgende veld en voeg de tekst toe die met mvg moet worden geschreven, bijvoorbeeld Met vriendelijke groet,
 8. Je kunt deze tekst met de enter-toets van witregels voorzien en zo lang maken als je wil
 9. Klik op OK om de tekst op te slaan
 10. Als je nu ergens in Windows mvg typt wordt die afkorting meteen vervangen door Met vriendelijke groet,

Hieronder zie je hoe routex leidt tot de routebeschrijving

Teksten toevoegen

Wat zijn handige afkortingen?

Kies de afkortingen zo dat je ze makkelijk kunt onthouden. Daarnaast moet de afkorting unieke tekst zijn die je normaal niet typt. Als je Fingertips wil lanceren met ft is dat niet handig, aangezien je die letters in allerlei verbanden typt. ftx is waarschijnlijk wel een unieke afkorting.

Teksten toevoegen vanaf je klembord

 1. Selecteer en kopieer de tekst waar je een afkorting voor wil maken naar je klembord
 2. Start Fingertips en typ een punt en de afkorting die je wil maken
 3. Klik op New
 4. Nu zie je dat je klembordtekst al in Phrase is toegevoegd

De cursor klaarzetten in je standaardtekst

Als je variabelen in wil voeren, zoals de datum van vandaag, of in een tekstfragment de cursor ergens wil laten staan, bijvoorbeeld na de aanhef in een standaardmail, dan kun je dat prima doen met Fingertips.

 1. Start Fingertips
 2. Typ een punt en de slimme tekst, bijvoorbeeld nietnu
 3. Klik op New
 4. Fingertips opent nu het venster voor het acronyn nietnu
 5. Vul als tekst je standaard e-mail bericht in, bijvoorbeeld zoals je dat in de afbeelding ziet
 6. Zet na Beste en voor de komma de tekens {|} Hiermee wordt op deze plaats in de tekst de cursor geplaatst
 7. Klik op OK
 8. Als je nu een e-mail beantwoord en je typt nietnu dan verschijnt de standaard tekst en kun je direct de naam van de ontvanger typen.
De cursor klaarzetten in je standaardtekst
NB: De cursorcode voeg je toe aan gewone tekst. Bij Phrase staat dus als soort invoer (‘kind’) tekst geselecteerd:
Schermafbeelding 2015-06-30 om 08.15.10

Vandaag toevoegen

Als je in je standaardtekst de datum van vandaag wil toevoegen, dan doe je dat met een datumcode. Enkele voorbeelden:

 • {date:mm-dd-yyyy} levert 25-06-2015
 • {date:hh:mm} levert 16:17
 • {date:dddd} levert de naam van de dag, bijvoorbeeld donderdag

Daarmee kun je in de mail een tekst opnemen als

 • Bedankt voor je e-mail van {date:dddd). Ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.
 • Wil jij me {date:dd-mm} terugbellen?
NB: De datumcode voeg je toe aan gewone tekst. Bij Phrase staat dus als soort invoer (‘kind’) tekst geselecteerd:
Schermafbeelding 2015-06-30 om 08.15.10

Een fingertype-afkorting aanpassen

 1. Start Fingertips
 2. Typ een punt en dan de te wijzigen afkorting, bijvoorbeeld .bdh
 3. Klik op edit
 4. De betreffende afkorting wordt geopend. In de tekst onder Phrase kun je aanpassingen doen aan de tekst die tevoorschijn getoverd wordt met deze afkorting.
 5. Klik op OK om je wijzigingen op te slaan

Je kunt ook Fingertips openen, Setup aanklikken, naar het tabblad Fingertype gaan en de bewuste afkorting opzoeken om deze aan te passen.

Een fingertype-afkorting aanpassen

Speciale toetsen toevoegen

Naast gewone tekst en codes voor data en de cursor kun je ook andere toetsen in je Fingertips-teksten opnemen. Daarvoor zet je in de Fingertype-tab binnen Fingertips de soort tekst (‘Kind’) op Script.
Stel dat je de cursor in een tekst op een bepaalde plaats wil neerzetten, dan kun je een afkorting maken, bijvoorbeeld cursorx, om de cursor drie plaatsen omhoog en één naar links te zetten, bijvoorbeeld {up}{up}{up}{left}.
Zo kun je ook een aantal tabs invoeren om sneller door een formulier te gaan door tabs aan je tekst toe te voegen, bijvoorbeeld:
Schermafbeelding 2015-06-30 om 07.40.43

2. Snel programma’s en documenten starten

Het tovertypen wordt door Fingertips op de achtergrond gedaan. Je ziet alleen je afkorting verdwijnen en lange tekst verschijnen. Fingertips kun je ook gebruiken om programma’s of websites te starten of om documenten te openen. Daarvoor roepen we eerst het Fingertips-scherm op om daar de juiste commando’s in te vullen.

De Fingertips-balk open je met ctrl en ‘ Zie beneden voor de juiste toetsen.

Als we hieronder stellen dat je meereffect intypt, hoef je dat vaak niet helemaal in te typen. Terwijl je typt laat Fingertips zien welke commando’s je waarschijnlijk bedoelt. Zodra je het juiste ziet, kun je met enter de opdracht starten.

2. Snel programma's en documenten starten

Documenten openen

 1. Lanceer Fingertips en typ de naam waarmee je een bepaald document snel wil starten. Mocht het document als naam hebben interne date adressen team versie 2.11 dan kun je evengoed dat document starten met een naam die voor jou handig is, zoals adressen
 2. Klik op ‘new’
 3. Klik bij File name/url op ‘browse’ en zoek het bewuste document
 4. Voeg een omschrijving toe bij ‘description’. Deze tekst zie je als je de startnaam typt
 5. Klik op ‘ok’ om het nieuwe commando op te slaan. Vanaf nu start je in de Fingertips-balk met adressen het bestand interne date adressen team versie 2.11

Hieronder zie je hoe draaix met als omschrijving Draaiboek  een bestand van de c-schrijf opent.

Documenten openen

Programma’s starten

 1. Lanceer Fingertips en typ de naam waarmee je een bepaald programma snel wil starten. Mocht het programma als naam hebben MsWord dan kun je evengoed dat document starten met een naam die voor jou handig is, zoals mw
 2. Klik op ‘new’
 3. Klik bij File name/url op ‘browse’ en zoek het bewuste document
 4. Voeg een omschrijving toe bij ‘description’. Deze tekst zie je als je de startnaam typt
 5. Klik op ‘ok’ om het nieuwe commando op te slaan. Vanaf nu start je in de Fingertips-balk met mw het programma MsWord
Programma's starten

Programma dat al geopend is toevoegen aan Fingertips

Is het programma dat je snel wil kunnen starten vanuit Fingertips al geopend, voeg het dan toe door niet te ‘browsen’ naar het programma maar door op de knop ‘Running applications’ te klikken. Je ziet het programma daar dan tussen staan.

Webpagina’s starten

 1. Lanceer Fingertips en typ de naam waarmee je een bepaalde site snel wil starten. Mocht de site als naam hebben http://www.meereffect.nl/artikelen dan kun je evengoed dat document starten met een naam die voor jou handig is, zoals art
 2. Ga naar de bewuste website en kopieer het adres van de site naar je klembord
 3. Klik op ‘new’
 4. Klik bij File name/url in het tekstvak en plak het webadres
 5. Voeg een omschrijving toe bij ‘description’. Deze tekst zie je als je de startnaam typt
 6. Klik op ‘ok’ om het nieuwe commando op te slaan. Vanaf nu start je in de Fingertips-balk met art de website http://www.meereffect.nl/artikelen

NB: Als je een zoeksite opent met een afkorting, bijvoorbeeld met gi open je Google Images, dan kun je achter gi de tekst typen waar je op wil zoeken, dus gi David Allen leidt tot een afbeeldingen zoekopdracht bij Google

Sites toevoegen vanaf je klembord

 1. Selecteer en kopieer het internetadres waar je een afkorting voor wil maken naar je klembord, bijvoorbeeld http://www.meereffect.nl/artikelen
 2. Start Fingertips en typ de afkorting die je wil maken, bijvoorbeeld art
 3. Klik op New
 4. Nu zie je dat je klembordtekst al in Filename/url is toegevoegd

Je favoriete webpagina’s starten

Als je webpagina’s als favoriet toegevoegd hebt aan Internet Explorer (ctrl-d), dan kan Fingertips die ook vinden.

 1. Markeer een webpagina als favoriet en geef de pagina een naam die je makkelijk onthoudt. Bijvoorbeeld voor www.meereffect.nl meereffect
 2. Start Fingertips en toets ctrl-r in. Nu zijn je favorieten toegevoegd aan Fingertips
 3. Open Fingertips en typ in meereffect en enter
 4. Fingertips opent nu de site die hoort bij meereffect
Je favoriete webpagina's starten

Outlookcommando’s

Een bijzonder onderdeel van Fingertips is de koppelingen die je kunt maken naar Outlook. Vanuit de Fingertips-balk kun je een nieuwe taak of afspraak maken in Outlook. Of, als je dat wil, buiten Outlook.

 1. Start Fingertips
 2. Typ de afkorting in die je wil gebruiken voor een Outlookcommando, bijvoorbeeld dagx
 3. Klik op New
 4. Fingertips opent nu een scherm, waarin je dagx verder kunt detailleren
 5. Klik bij Action Type op Outlook
 6. Klik op het rolmenu bij Action. Je ziet een aantal mogelijkheden iets te maken in Outlook (create) of om iets te zien (Display)
 7. In dit voorbeeld selecteren we nu ‘Create Appointment Item’ en laat het scherm verder leeg
 8. Klik op OK om de nieuwe actie op te slaan

Als je nu Fingertips start en dagx typt, opent Outlook met een nieuw agenda-item dat je dan verder kunt detailleren.

Zo kun je ook een nieuwe taak toevoegen aan Outlook met Create Task Item, bijvoorbeeld met als afkorting taakx .

NB: Als je een Outlookcommando afsluit met een punt-komma, dan opent Outlook niet. Zo kun je Fingertips starten, een taak maken met taakx Fred bellen; enter intoetsen en verder gaan met je werk. In Outlook is een taak toegevoegd zonder dat je Outlook hoeft te zien.

Windowscommando’s

Fingertips kent een aantal Windowcommando’s waar je normaal meerdere toetsaanslagen en muisklikken voor nodig hebt.

 1. Start Fingertips
 2. Geef de naam van een Windowsopdracht, bijvoorbeeld docx
 3. Klik op ‘New’
 4. Fingertips opent een venster waar je de details van het commando kunt toevoegen
 5. Klik bij Action Type op Windows
 6. Kies het commando dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld Display MyDocuments Folder
 7. Klik op OK

Elke keer als je Mijn documenten wil openen, kun je via Fingertips docx die map openen.

Windowscommando's

3. Je klembordgeschiedenis gebruiken

Je kopieert iets naar je klembord en plakt die tekst in een document. Later heb je diezelfde tekst eigenlijk nog een keer nodig maar sindsdien heb je al andere zaken op je klembord gezet. Fingertips laat je terug in de tijd gaan en je klembord geschiedenis gebruiken.

Stel dat je nu op-en-neer pendelt tussen een webpagina en een document waar tekst uit die pagina in moet. Door eerst alle kopieeracties te doen en daarna alle plakacties vanuit je klembordgeheugen bespaar je jezelf dat op-en-neer geflits tussen schermen.

Daarnaast plak je de tekst zonder opmaak, dus je hoeft het weblettertype niet naar je eigen lettertype om te zetten.

 1. Start Fingertips
 2. Klik op Setup
 3. Ga naar het tabblad 4
 4. Activeer de optie  “Use Clipboard History”
 5. Ga naar tabblad 2 (Hotkeys)
 6. Kies een sneltoets om je toetsenbordgeschiedenis te openen
 7. Klik op Ok
3. Je klembordgeschiedenis gebruiken
Het klembordgeheugen geeft je nu toegang tot je laatste kopieeracties.
Schermafbeelding 2015-07-06 om 13.24.40
Op Lifehacking lees je meer over deze handige toepassing.

4. Rekenen

Start Fingertips en typ de som in, die je Fingertips wil laten oplossen. Onder het typvenster zie je de oplossing.

4. Rekenen

5. Spiekbriefje maken

Als je een spiekbriefje wil voor je commando’s, open dan Fingertips en ga naar het menu Miscellanious. Klik op List commands onder het kopje To clipboard.

Nu staan al je commando’s op het klembord. Je kunt ze nu in Excel of Word plakken en als je wil printen.

5. Spiekbriefje maken

 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *