0

De elevator pitch

Inhoud

Over de elevator pitch kun je ook de Prezi over elevator pitch bekijken.

Wat is de elevator pitch?


Een elevator pitch is een korte presentatie, waarin je jezelf, een product of een organisatie wervend neerzet op een manier die het gehoor aanspreekt en die voor jou de essentie ervan weergeeft.

Seth Godin heeft de term permission marketing bedacht en benadrukt daarin wat het belang is van mensen met relevante boodschappen aanspreken en niet in het wilde weg zenden. Zijn Hierarchy of Presentations geeft een heldere visie op wat de meerwaarde van een presentatie moet zijn (change my mind):

A presentation is a precious opportunity. It’s a powerful arrangement… one speaker, an attentive audience, all in their seats, all paying attention (at least at first). Don’t waste it.

The purpose of a presentation is to change minds. That’s the only reason I can think of to spend the time and resources. If your goal isn’t to change minds, perhaps you should consider a different approach.

The best presentation is no presentation at all. If you can get by with a memo, send a memo. I can read it faster than you can present it and we’ll both enjoy it more.
The second best presentation is one on one. No slides, no microphone. You look me in the eye and change my mind.
Third best? Live and fully interactive.
Powerpoint or Keynote, but with no bullets, just emotional pictures and stories.
And last best… well, if you really think you can change my mind by using tons of bullets and a droning presentation, I’m skeptical.

A presentation isn’t an obligation, it’s a privilege.

De naam?

De uitdrukking elevator pitch komt uit Amerika. Je wilt iemand spreken die zo belangrijk is dat je geen afspraak krijgt. Dus ga je in zijn wolkenkrabber-kantoor wachten tot hij (of zij) de lift in gaat en je ga je snel mee de lift in. In die lift kan de belangrijke figuur geen kant op en heb je dus zeer kort de tijd, 118 seconden (zie hieronder), om te formuleren wat je te bieden hebt. Op het moment dat de lift stopt, moet je klaar zijn en is het enige juiste antwoord: “Interessant. Loopt u maar even mee, dan praten we door.”

De gemiddelde lift in New York doet er 118 seconden over om bij de bovenste etage, waar uiteraard de boardroom is, te komen. Dat is de tijd die je hebt. De eerste acht seconden daarvan bepalen of je door mag praten of dat je start te weinig aandacht trok, aldus een blog op de Harvard Business Review op de Harvard Business Review-site.

De pitch in de lift is inmiddels een metafoor geworden voor allerlei situaties waarin je kort bij iemand een boodschap binnen wil krijgen. Denk aan:

 • netwerkgesprekken waarin je in een dynamiek kennis maakt en redelijk snel ter zake wilt komen
 • sollicitaties waarin de open startvraag kan zijn: “Vertel eens, wie is …”
 • digitale profielen zoals LinkedIn waarin een samenvatting of beknopte bio handig is
 • pitches waarin je voor beslissers een project of investeringsvoorstel presenteert
 • een kennismakingsronde met een nieuw team.

De vermaarde Steve Jobs hield, zo wordt gezegd, omgekeerde elevator pitches. Het verhaal gaat dat hij in de lift vroeg: “What is it you do at Apple?” Als het antwoord niet kwam of bijzonder onduidelijk was, schijnt zijn antwoord te zijn geweest: “Consider yourself fired.” Of het echt waar is, is onbekend, maar het geeft aan dat het handig is als jij weet wat je doet. Nou ja, “doet”. Wat dat wat je doet betekent voor klanten.

In deze video wordt kort uitgelegd wat een elevator pitch is:

Geen vragen of dialoog?

De pitch is bedoeld als aftrap voor een gesprek. Doorgaans is het een korte presentatie die moet leiden tot interesse en vervolg. Je kunt we starten met een vraag maar meestal ga je dan van een bepaald antwoord uit en is de vraag vooral retorisch.

In situaties waarin je de ander niet kent of nog allerlei vragen hebt, is een pitch niet handig en is een gesprek beter. Immers, een goede pitch start met elementen die voor de ontvanger van waarde zijn en om te weten wat die zijn, moet je de ontvanger voldoende kennen.

Hoe maak je je elevator pitch kort én goed?

De elevator pitch is een denkoefening die van je vraagt om de essentie van wat je te bieden hebt te vertalen naar een duidelijk voordeel voor je gehoor. Immers, het is al een hele kunst je talenten samen te vatten en te verwoorden maar dat alles heeft nog niet veel waarde als dat talent voor de ontvanger niet heel relevant is. Dus niet alleen beknopping is een pitch maar zeker ook het vertalen van wat je doet naar een duidelijk voordeel voor de ontvanger.

Een tentoonstelling versus een pakhuis

Een conservator die een tentoonstelling maakt zoekt een invalshoek of rode draad die zorgt voor samenhang in het getoonde. Andersom moet een werk die rode draad versterken en er niet van afleiden of voor een dissonant zorgen. Dat kan betekenen dat een mooi werk de tentoonstelling niet haalt omdat het niet in het geheel past en van de rode draad afleidt. Zoals ook een voetbaltrainer een sterspeler kan passeren omdat het team als geheel beter werkt zonder die speler.

Als de rode draad mist, wordt een verzameling een pakhuis. Er hangt en staat van alles maar de lijn of het verband mist. Zie ook de visie van Jasons Fried in Rework over de waarde van de conservator.

Een elevator pitch is bij uitstek een compacte en samenhangende pitch. De invalshoek moet helder zijn en dat wat je noemt móet die lijn steunen. Zo kun je in je pitch een aspect van je CV aansnijden en centraal zetten in je pitch en voor de andere kwaliteiten uit je CV dat CV als handout verstrekken. Teveel en zeker verkeerde details ondergraven de kracht van je pitch.

Bekijk de presentatie van Guy Kawasaki over Mantra not Mission. Dit is een onderdeel van een langere presentatie genaamd The Art of the Start, waarin hij aangeeft wat hij als investeerder zoekt in partijen waarmee hij in zee gaat. In het deel Mantra not Mission legt hij uit wat het voordeel van compacte, onderscheidende statements is tegenover nietszeggende Mission statements.

De TED Talk van David Rose gaat over pitchen. Hij gaat vrij uitvoerig in op wat in een pitch zorgt voor een stijgende lijn en een gevoel van momentum en wat afleidt en de lijn serieus breekt.

Geen media?

In een elevator pitch ligt het niet voor de hand dat je media inzet om je verhaal te ondersteunen. De pitch is kort en beoogt impact te hebben en een vervolg uit te lokken. Dan denk je vooral aan indringend contact en niet zo zeer aan Powerpoint.

Mocht je in het middendeel van je pitch (zie Bewijs) het idee hebben dat media handig zijn, zorg dan voor media die écht impact hebben. Bulletpoints hebben een slechte naam (zie ook Presenteren zónder bullet points).

Wat kan helpen om het bewijs visueel te ondersteunen:

 • Heel weinig dia’s maar sterk visueel opgezet met één woord of idee per dia
 • een handout waar je naar kunt verwijzen voor meer achtergrond, zoals een CV. Als je dat vooraf stuurt, kun je je vooral toeleggen op de invalshoek die jij kiest
 • een voorbeeld van iets dat je gemaakt hebt en dat te tonen is

Wie Powerpoint wil gebruiken doet er goed aan het 10-20-30 advies van Guy Kawasaki ter harte te nemen:

Wat is van voordeel voor je gehoor?

In een pitch wil je iemand tot een voor jou positief besluit brengen. Dat betekent dat de voordelen die je kiest aansprekend moeten zijn voor je gehoor. Ben je heel accuraat en precies dan zijn dat beslist sterkten maar niet als degene die je tegenover je hebt nu juist meer commerciële slagkracht wil zien bij de kandidaten. Dus welke rode draad met welke argumenten spreken je gehoor aan?

Gaten of boren?

Jos Burgers gebruikt als metafoor hiervoor de gaten en boren. Wie boren maakt en daar erg enthousiast over is, die praat graag over boren. Maar de klant heeft geen behoefte aan boren maar aan de gaten die de boren maakt. Heb het dus over gaten en niet over boren:

Communicatiestijlen

Naast de inhoudelijke argumenten die aanspreken, is ook de vormgeving afhankelijk van wie je tegenover je hebt. Wil je gehoor bijvoorbeeld zien dat je:

 • doelgericht bent en vooral resultaten en opbrengsten noemt
 • procesgericht bent en vooral horen hoe je zaken aanpakt, hoe je zaken borgt, wee stappen je zet
 • mensgericht bent en echt contact en verbinding maakt, een relatie weet op te bouwen
 • vernieuwinggericht bent en met nieuwe ideeën komt, een relevant netwerk hebt dat nieuwe kansen kan opleveren.

Deze vier invalshoeken zijn gebaseerd op de GITP communicatiestijlen. Handig want het dwingt je stil te staan bij de stijl en tactiek die je gebruikt. Daarnaast maakt het zichtbaar dat je waarschijnlijk zelf een voorkeur hebt en bijna automatisch daar je pitch op maakt.
waarom begrijp je me niet

Op YouTube vind je een aantal voorbeelden van communicatiestijlen. Kijk bijvoorbeeld deze op het videokanaal van GITP:

Non-verbaal

In alle presentatietips zie je terug dat non-verbale communicatie sterker overkomt dan verbale. Dus je intonatie of gestiek of mimiek hebben veel meer impact dan wàt je met woorden uitdrukt. Communicatiestijlen zijn een manier om je bewust te worden van voorkeuren die ook non-verbaal doorwerken.

De presentatiesite Soap Presentations heeft een mooie infograph over non-verbale communicatie:
Infographic_v3-632x3143-custom

Waarom voor wat en hoe

In zijn TED Talk zet Simon Sinek de vraag centraal waarom sommige mensen succesvol zijn in leiden en andere niet. Hij stelt dat het antwoord daarop ook geldt voor verkopen of verbinding maken op allerlei manieren. Zijn antwoord is namelijk dat degenen die écht gehoord worden eerst uitleggen waarom ze doen wat ze doen en pas daarna uitleggen wat ze doen en hoe ze doen.

 • Het waarom gaat over drijfveren, overtuigingen, principes
 • Het wat zijn de plannen, concrete acties, de producten
 • Het hoe is de stijl, aanpak, procedures

Door te starten met overtuigingen en wat jij levert op een overtuigingenniveau geeft dat een krachtiger opening. Of zoals Simon Sinek het stelt:

Martin Luther King Said “I have a dream” not “I have a plan.”

Misschien is het makkelijker te zeggen wat je doet (“Ik heb succesvol een kostenreductieprogramma geleid”) of hoe (“Ik weet in korte tijd een relatie op te bouwen die het mogelijk maakt dat ik kritiek mag geven”) dan waarom (“Ik zorg voor rust”). Maar het grote voordeel van praten over waarom dat dit soort gespreksstof andere snaren bespeelt (ook in andere delen van de hersenen verwerkt wordt) wat een directere verbinding met de ontvanger oplevert. Dit soort onderwerpen komt niet rationeel binnen en activeert minder de kritische, rationele filters dan facts and figures (zie ook Storytelling).

In een video van opening en chunking up heet het chunking up: van praktisch uitleggen wat je doet (mensen juridisch bijstaan in een echtscheiding) tot de waarde ervan (ik help mensen door een van de moeilijkste fasen van hun leven navigeren).

Een mooie pitch is de TED Talk Anthony Robbins. Hij noemt zich de “why guy”. Een compacte omschrijving die meteen blijft hangen, ook al omdat de woorden rijmen.

Mindmappen

Wie het lastig vindt tot een keuze te komen voor de rode draad of invalshoek die kan een mindmap maken. Zet centraal een thema, bijvoorbeeld “Mijn sterkten”, en begin allerlei zaken die daarmee te maken hebben als takken er omheen te zetten. Die takken kunnen talrijk worden al naar gelang de de sterkten die je bedenkt.

Op het moment dat je het gevoel hebt dat de belangrijkste sterkten erin staan, ga je de diverse takken proberen te bundelen. Welke takken hangen met elkaar samen en kunnen één hoofdtak met een aantal subtakken worden? Dat doe je net zo lang tot je een ordening hebt aangebracht in de takken die niet compacter kan.

Het eindpunt is echter niet een mooie mindmap maar een beslissing nemen of een keuze maken. De vraag is dus wat de rode draad of invalshoek is die naar voren komt uit de ordening?

Een mindmap kun je alleen maken maar je kunt ook anderen aan wiens oordeel je hecht om input vragen.

Mindmappen kun je met pen en papier maar ook Post It’s zijn handig. Door op elke Post It één sterkte te schrijven en die op te plakken wordt ordenen later makkelijker. Immers, de Post It’s laten zich makkelijk verplaatsen en hergroeperen. Degenen die het proces liever digitaal doen kunnen op MindMeister terecht om alleen of samen een mindmap te maken. MindMeister heeft ook een iPad app.

Gebruik de metafoor van de message map om een opbouw van je pitch te maken nadat je uit de mindmap de rode draad hebt geselecteerd:

Kernkwaliteiten- of vaardighedenspel

Wie het lastig vindt tot sterkten te komen, of zwakten, die kan ook een set kaarten gebruiken met daarop diverse sterkten, kernkwaliteiten of bijvoorbeeld vaardigheden. Die kaarten kun je alleen gebruiken maar het is zeker zon interessant van anderen te vernemen welke kaarten zij passend vinden en welke juist niet. Door dat met meerdere mensen te doen, ontstaat ook een beeld wat anderen jou wel of niet zien doen.

Voorbeelden van dit soort kaarten zijn:

De spellen en kaarten bieden de mogelijkheid anderen om feedback te vragen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld het kernkwaliteitenspel een model als onderlegger dat kwaliteiten koppelt aan allergieën en de kwaliteiten daarmee in context plaatst, het zogenaamde kernkwadrant.

Hoe bouw je een elevator pitch op?

Hierna bespreken we de opbouw van de pitch. De stappen zijn achtereenvolgens:

Sjabloon

Wie snel een pitch wil maken, kan een van de vele sjablonen gebruiken die beschikbaar zijn. Deze gaan voornamelijk over producten verkopen maar het geeft een aardigheden van wat je in een pitch kunt doen. Gebruik het sjabloon niet als invuloefening maar de opbouw en vragen als input voor je eigen, unieke pitch.

Voor ___________ doelgroep

die _____________ probleem dat je oplost

lever ik _____________ oplossing

die ervoor zorgt dat ____________ belangrijkste voordeel klant

Anders dan anderen ______________ onderscheidende aspect

zodat ____________ concreet resultaat klant.

Dat is wat ik doe.

De opening

De verwijzing naar 118 seconden is uiteraard niet letterlijk te nemen maar speciale aandacht voor de opening en het belang ervan in juist een korte pitch is wel wezenlijk. De opening verdient veel aandacht en moet je helpen om meteen een snaar te bespelen. Andersom, is een onhandige start niet makkelijk goed te maken in enkele minuten.

In de opening heb je verbaal iets te bieden maar zeker zo belangrijk is het non-verbale aspect. Hoe sta je, hoe intoneer je je boodschap, hoeveel volume is er, durf je ruimte te gebruiken, heb je gestiek en mimiek die je betoog ondersteunt, is er oogcontact? Daarmee is niet gezegd dat deze wat extraverte aspecten van communicatie de enige manier zijn een goede pitch te doen. Ook introverte sprekers kunnen een uitstekende pitch doen in hun stijl.

Op TED vind je TED-talks van allerlei uitblinkers in heel diverse disciplines. Zij laten zien dat heel verschillende stijlen van presenteren tot de prachtigste resultaten kunnen leiden. Kies op TED een thema en bekijk eens enkele video’s. Een absolute aanrader is Sir Ken Robinson die zijn visie op onderwijs scherp met milde Britse humor weet te brengen.

Voor de opening kun je een aantal stijlfiguren inzetten om je openingen meer kracht bij te zetten.

Denk aan:

 • een statement of belofte
 • een citaat
 • een verhaal
 • een vraag
 • een schilderij of foto die je toont

Een bekende figuur is een opening met een vraag en het einde gebruiken om een antwoord te formuleren. Deze figuur noemen we ook wel de boekensteun. De pitch is als het ware tussen twee steunen ingeklemd.

Een interessante figuur is die waar een tegenstelling in zit. Kunnen sturen is een mooie eigenschap maar als je het weet te combineren met mensen kunnen steunen, dan wordt het een spannende mix. Weet je te vernieuwen en inspireren maar maak je ook projecten concreet af, dan is dat een unieke combinatie.

Daniel Pink, auteur van onder andere To Sell is Human, geeft zes vormen die je kunnen helpen je pitch te maken:

Burrying the lead

In hun wekelijkse podcast In Beta bespreken ondernemers/schrijvers Gina Trapani en Kevin Purdy allerlei digitale ontwikkelingen. In aflevering 65 bespreken ze hoe je je als een startup kunt pitchen op een manier die aanspreekt voor de ontvanger. Een interessante verhandeling, waarbij ze ook verwijzen naar de kracht van een verhaal (zie elders op deze pagina) en een mooie blog noemen: 5 Storytelling mistakes.

Twee adviezen noemen zij expliciet:

 • Don’t burry the lead. Verstop aan het begin niet jou ene sterke punt of selling point dat waardevol is voor de ontvanger. Door die te verstoppen (burrying) maak je het jezelf onnodig moeilijk
 • Don’t have a trunk on the attic. Voorkom dat je pitch een hele mooie doos vol gevonden verrassingen wordt. Weliswaar een spannende zoektoch, zo’n doos die je op zolder vindt, maar teveel gedoe en te ingewikkeld voor een korte pitch. Vergelijk de conservator-metafoor hierboven.

Don’t burry the lead is voor de opening een essentiële waarschuwing.

Bewijs

Na de opening is het zaak met enkele zinnen bewijs te leveren voor he gestelde. Wat zijn succesverhalen, cases die de sterken illustreren, quotes van klanten, et cetera.

Liever twee a drie mooie, compacte illustraties dan een reeks onuitgewerkte cases. Teveel argumenten aanvoeren kan weer het beeld oproepen dat je in de verdediging bent.

Voor de voorbeelden geldt ook dat ze het hoofdpunt moeten steunen. Dus als je pitch als strekking heeft dat jij de leider bent die kan sturen én steunen, dan moet het voorbeeld niet gaan over een innovatie-idee of een notitie die je geschreven hebt.

Show. Don’t tell.

Om de pitch in dit wat langere deel te structureren is het handig hier de luisteraar veel steun te bieden:

 • ik geef drie argumenten voor mijn stelling
 • argument 1 is
 • ten tweede
 • ik heb drie argumenten gegeven, namelijk

Hoe meer de luisteraar weet waar in het betoog hij zit, hoe makkelijker hij mee gaat. Daarnaast geven de structuuraanduiders het beeld van iemand die voorbereid is.

David Rose (zie hierboven voor zijn video) benadrukt in zijn TED Talk over pitches dat er een lijn in de pitch moet zitten die alsmaar stijgt. Na een gestage start moet momentum ontstaan en het gevoel komen dat de pitch een succes is. Vermijd dan ook woorden of zinnen die dat momentum verstoren, zoals:

 • afkortingen
 • jargon
 • tegenspraak
 • incorrecte cijfers.

Dat zijn niet alleen slordigheden die niet nodig zijn maar die ook kostbare afleidingen zijn van de schaarse spreektijd.

Storytelling als uitzondering op ratio en structuur. Een feitelijke, inhoudelijke presentatie activeert de luisteraar. De luisteraar analyseert, verwerkt en vindt iets van het gepresenteerde. Het is een hele kunst een goede presentatie te houden, omdat informatie-overdracht mondeling lastig is. Wie zijn gehoor meer wil activeren die kan zijn presentatie letterlijk verlevendigen met een verhaal. De nadruk ligt dan bij de luisteraar niet op analyse maar op beleving. Meer delen van de hersenen worden actiever door te verwijzen naar geur, kleur, smaak, beweging. Hoe beeldender het verhaal hoe meer de luisteraar geactiveerd wordt. De somatosensorische en motorische cortex, blijkt uit onderzoek, worden geactiveerd bij taal die naar geur en smaak en beweging verwijst. In Story Proof: The Science Behind the Startling Power of Story van Kendall Haven lees je daar meer over.

Het belang van een mooi verhaal blijkt ook uit de infograph van Soap Presentations (zie ook hierboven). Een verhaal geeft je betoog impact.
Infographic_34-610x1927-custom

Ari Gold laat in deze pitch zien niet veel concreet bewijs te hebben en ook de vragen niet anders te beantwoorden dan zijn eigen reputatie naar voren te brengen maar wie weet is deze fact free-benadering voor bepaald publiek juist overtuigend:

Haakje: call for action

Zoals in de inleiding gezegd is het idee in de letterlijke elevator pitch dat op het moment dat de lift de bovenste etage bereikt degene die de pitch ondergaan is de pitcher uitnodigt mee te komen. Om dat nadrukkelijk uit te lokken is het van belang de pitch te eindigen met een zogenaamde call for action,oftewel een oproep tot actie.

Het is misschien wat on-Nederlands om aan het eind van een pitch nadrukkelijk op te roepen jou uit te nodigen, te kiezen, een bedrag te geven, verantwoordelijk te maken maar het is wel zo duidelijk als je aan het eind precies en concreet zet wat jij wilt. Het doet wat indirect aan om te eindigen met “Zijn er nog vragen?” of “Nou, dat was wel zo’n beetje mijn verhaal …” Bereid het einde voor en gebruik het voor een nadrukkelijke aansporing aan de ontvanger om een specifieke actie te nemen.

Mocht je een creatieve opening gebruikt hebben, dan vraagt dat follow up aan het einde. Ben je gestart met een vraag geef dan het antwoord. Heb je een stelling geponeerd, kom dan met een herhaling van stelling en argumenten in enkele woorden. Denk ook aan de boekensteun-beeldspraak in de inleiding.

In sales-termen is deze fase werk voor de closer. Dat is degene die gespecialiseerd is om aan het eind van een verkoop- of adviesgesprek het gesprek naar een concreet eind te brengen en aan te sturen op een verkoop. Wikipedia geeft de volgende definitie:
Closing is a sales term which refers to the process of making a sale. The sales sense springs from real estate, where closing is the final step of a transaction. In sales, it is used more generally to mean achievement of the desired outcome, which may be an exchange of money or acquiring a signature. Salespeople are often taught to think of targets not as strangers, but rather as prospective customers who already want or need what is being sold. Such prospects need only be “closed.”

Het feit dat hier een aparte naam voor is en er zogenaamde closers zijn, geeft al aan dat het niet makkelijk is om in een gesprek die fase in te gaan. Maar zeker voor een pitch kan een pakkend, concreet, uitnodigend einde in de vorm van een call for action erg goed werken. En ook als het gehoor eerst nog wat vragen heeft afvorens jouw call te beantwoorden, dan kun je er daarna mooi op terugkomen.

Een jonge Brian Tracy geeft 24 technieken om te closen

Het einde van de pitch is ook iets dat je voorbereidt. Ook als er aan het einde kort ruimte is voor vraag en antwoord is het nog van belang dat je je eindzin voorbereid hebt en aflevert. Houd altijd het einde voor je eigen parting shot. Zie ook de blog Eind goed, al goed

Samenvatting elevator pitch

 • Een elevator pitch is kort (circa 2 minuten), sterk afgestemd op de wensen van de ontvanger en met een concreet doel aan het eind
 • Een pitch doe je om iets uit te lokken, op te roepen, te starten. Richt je op die gewenste uitkomst
 • Wees als een conservator die een tentoonstelling samenstelt: durf te schrappen en gebruik alleen dat wat de centrale boodschap ondersteunt
 • Bouw een pitch op met een heldere, stijgende lijn en voorkom dissonanten die de flow verstoren
 • Het centrale punt moet een voordeel voor de ontvanger zijn dat deze direct herkent, zie de gaten en boren-metafoor
 • Stem ook de stijl af op de ontvanger, zie de communicatiestijlen
 • Motieven, drijfveren, passie (waarom) komt directer binnen bij een gehoor dan hoe je iets doet of wat je zoal doet
 • Gebruik een mindmap en message mapping om tot de essentie te komen
 • Vraag en gebruik feedback van anderen om de juiste invalshoek, toon en woorden te vinden. Bijvoorbeeld met het kwaliteiten- of kernkwaliteitenspel
 • Besteed veel aandacht aan de opening, zowel inhoudelijk als wat betreft de vormgeving
 • Heb compact, aansprekend, overtuigend bewijs voor de opening
 • Zorg voor een pakkend slot met een haakje (closen, conversie)
 • Oefen de pitch en vraag feedbackBekijk deze korte video met stukken uit video’s die in deze tekst verderop gebruikt worden als samenvatting:

  Afsluiter: de pitch

  In deze pitch moet Don Draper, de held uit Mad Men, een technische innovatie verkopen. Hij tobt en tobt hoe hij van zo’n stuk techniek een aansprekende reclame boodschap kan maken. Dit is het resultaat:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.